Със значителния напредък в кампанията за ваксиниране срещу COVID-19 в целия ЕС, хранителните услуги се отварят отново и ограниченията за пътуване постепенно се премахват. Това би трябвало да има по...

ЕС потвърди положителните прогнози за селското стопанство през 2021/2022

Най - новите статии

↓ Дръпни надолу за опресняване

Близо 8000 фермери фалират за 1 година заради вредната ОСП на ЕС налагана в България

Аграрен доклад 2020 (за 2019-а година) сочи допълнителен спад в броя на фермерите в България. Налаганата европейска аграрна политика у нас изкара за поредна година редица фермери извън сектора. Много хора задават въпроси свързани с обезлюдяването на селата. Една от основните причини за ...

Стайко Стайков (БАСЗЗ): Цените на земята в Добруджа и Силистра паднаха под 2000 лв./дка

Все още земеделската земя в България е най-разпокъсана в цяла Европа, което е и причина за липса на инвеститорски интерес отвън. Забелязва се тенденция на окрупняване на земята, но само от отделни собственици. Комасацията на земята би повишила цената и би била фактор за превръщането на земед...