ЕС потвърди положителните прогнози за селското стопанство през 2021/2022

ЕС потвърди положителните прогнози за селското стопанство през 2021/2022

Със значителния напредък в кампанията за ваксиниране срещу COVID-19 в целия ЕС, хранителните услуги се отварят отново и ограниченията за пътуване постепенно се премахват. Това би трябвало да има положително въздействие върху туризма това лято и като цяло върху потреблението на храна в ЕС. И все пак несигурността остава поради варианта Delta на вируса Covid-19 и способността да се контролира.

Изданието за краткосрочната перспектива за 2021 г., публикувано на 6 юли 2021 г. от Европейската комисия, представя подробен преглед на най-новите тенденции и по-нататъшни перспективи за всеки селскостопански хранителен сектор.

Зърнени култури
Цените на основните обработваеми култури са подложени на значителни промени през пролетта, породени от голямото търсене от Китай и САЩ и свързаната с времето и несигурност около нивата на световното производство.

През 2021/22 г. се очаква производството на зърнени култури в ЕС да достигне 288,7 милиона тона, което е увеличение с 3% в сравнение с миналата година, благодарение на увеличението на меката и твърдата пшеница и царевицата. По същия начин производството на маслодайни семена и протеинови култури в ЕС може да се увеличи съответно до 30,1 милиона тона (с 9,5% в сравнение с миналата година) и 4,6 милиона тона (увеличение с 6,7%). Очаква се потреблението на зърнени и маслодайни ядки за фуражи в ЕС, както и потреблението на растителни масла за хранителни и промишлени цели.

Що се отнася до захарно цвекло, производството на ЕС се очаква да достигне около 110 милиона тона през 2021/22 г., което е увеличение в сравнение с 99 милиона тона от предходната пазарна година.

Мляко и млечни продукти
След студената пролет събирането на мляко в ЕС трябва да се възстанови и да доведе до годишен ръст от 0,8% през 2021 г. и да достигне над 146 милиона тона. Възстановяването се очаква през следващите месеци, благодарение на валежите през май, които трябва да подкрепят качеството и наличността на тревата.

Очаква се производството на сирене и масло в ЕС да нарасне леко през 2021 г., съответно с 0,8% (над 86 000 тона) и 1% (около 23 000 тона). Повторното отваряне на хранителните услуги в ЕС трябва да подпомогне консумацията на сирене и масло. В съчетание с все още значителен брой хора, работещи от вкъщи и следователно домашно приготвяне, което трябва да продължи да подкрепя продажбите на дребно, потреблението на сирене и масло в ЕС може да нарасне с 1% през 2021 г.

Очаква се производството на пресни млечни продукти в ЕС да остане стабилно. Това се дължи по-специално на стабилното производство на питейно мляко, за което заедно със сметаната износът от ЕС продължава да нараства благодарение на доброто китайско търсене.

Специализирани култури
Производството на зехтин в ЕС се е увеличило до 2,1 милиона тона през 2020/21 г., което е ръст от 7% в сравнение с 2019/20. С очаквания нарастващ износ (с 7%) и възстановяването на търсенето в ЕС, запасите от зехтин могат да паднат под 400 000 тона. Тези развития доведоха до покачване на цените, като цените на зехтин екстра върджин в ЕС са над средните нива в Испания, Италия и Гърция.

Производството на вино в ЕС е над средното през 2020/21 г. на 157 милиона хектолитра. И все пак се очаква запасите да останат стабилни, като от една страна се възстанови потреблението на вино в ЕС, след рекордно ниско потребление през 2019/20 г., а от друга се увеличи използването на винифицирано производство благодарение на кризисната дестилация и нарастващия износ (с 4% през 2020/21).

Що се отнася до доматите, производството на ЕС се очаква да нарасне с 5% през 2021 г. Този растеж се дължи главно на производството на домати за преработка, което трябва да се увеличи с 9%. Силното търсене, съчетано с ниски запаси, доведе до нарастване на производството в основните страни производители: Италия (+ 5%), Испания (+ 17%) и Португалия (+ 11%).

Производството на праскови и нектарини в ЕС е на рекордно ниско ниво за втора поредна година поради неблагоприятните метеорологични условия. През 2021 г. се очаква общото производство в ЕС да бъде 2,8 милиона тона, което е спад от 20% в сравнение с 2020 година.

Месо
Очаква се производството на говеждо месо в ЕС да намалее с 1,3% или 92 000 тона през 2021 г. поради по-ниското търсене от хранителните услуги. Въпреки това износът на пазари с висока стойност като Канада и Япония трябва да продължи да се увеличава благодарение на последните търговски споразумения.

Що се отнася до свинското месо, производството на ЕС трябва да продължи да расте през 2021 г., нарастване с 1,7% или 394 000 тона в сравнение с 2020 г. Въпреки че износът за Обединеното кралство е намалял, общият износ на свинско месо в ЕС трябва да нарасне с 5% през 2021 г. Високите цени трябва да компенсират увеличение на цените на фуражите.

Що се отнася до домашните птици, тъй като птичият грип удря основните производители в ЕС и високите цени на фуражите, производството на ЕС се очаква да намалее с 0,9% или 121 000 тона през 2021 г. Очаква се потреблението в ЕС да се увеличи с отварянето на хранителните услуги. Въпреки това, замразените запаси трябва отчасти да задоволят това допълнително търсене, което да доведе до стабилно привидно потребление.

Производството на овче и козе месо в ЕС трябва да остане стабилно през 2021 г. с увеличение от 0,1% или 688 тона, въпреки относително високите цени. По отношение на търсенето, възобновяването на хранителните услуги трябва да има положително въздействие през втората половина на 2021 г.

Източник: Агроклуб