Стъпка 1 от 3

Информация

За да могат нашите агрономи да разгледат имотите на картата и да ги оценят е необходимо да предоставите необходимите данни за тях.

Това най-често става в рамките на 1-3 работни дни, след което ще ви съобщим дали имаме интерес към имотите и каква цена можем да ви предложим за тях.

За да оценим земите ви коректно е добре да предоставите актуална информация относно арендните договори за тях. За целта попълнете съответното поле във формата за контакт и ако има детайли ги напишете в поле бележка.

Ако не предоставите такава информация или тя е грешна е възможно цената на земите да претърпи корекция

Стъпка 13