Информация за оценка

За да оценим имотите е нужно нашите агрономи да ги разгледат.

За да е възможно това трябва да ни предоставите информация за вашите имоти, за да могат нашите агрономи да ги идентифицират, огледат на картата и да ги оценят.

Това най-често става в рамките на 1-3 работни дни, след което ще ви се обадим за да съобщим дали имаме интерес към имотите и каква цена можем да ви предложим за тях

За да оценим земите ви коректно е добре да предоставите актуална информация относно арендните договори за тях. За целта попълнете съответното поле във формата за контакт и ако има детайли ги напишете в поле бележка. Ако не предоставите такава информация или тя е грешна е възможно цената на земите да претърпи корекция